جسد زهرا نویدپور شبانه توسط سیستم امنیتی به خاک سپرده شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران،طبق گزارشات دریافتی ازمنابع موثق محلی حاکی از آن است که جسد زهرا نویدپور پس از انتقال به پزشکی قانونی وبدون انجام کالبدشکافی شبانه بصورت مخفی بوسیله نیروهای امنیتی در روستای تازه قلعه ملکان (ملک کندی) به خاک سپرده شده است

✍️ دیدگاه شما 🙏