دختر پناهجوی عربستانی پس از کسب پناهندگی از کانادا به تورنتو رسید

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، “رهف محمد القنون”، دختر نوجوان ۱۸ ساله اهل عربستان که مدعی است از سوی خانواده اش مورد اذیت و آزار قرار گرفته است وارد کانادا شد.

به گزارش پناه ، این نوجوان پناهجو در حالی وارد کانادا شد که در زمان اقامتش در تایلند در برابر اخراجش از این کشور مقاومت کرده بود.

✍️ دیدگاه شما 🙏