فیلمی دردناک از یک مرد گرسنه که در حال خوردن غذاهای داخل سطل زباله است. دی ماه ۱۳۹۷

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران

این هم نتیجه حیف و میل ثروت کشور برای حمایت از گروه‌های تروریستی و آشوب در منطقه
کشوری ثروتمند اما مردمی فقیر نگه داشته شده است

 

تو اگر دغدغه‌ات مردم شام و یمن است
من دلم پیش غریبی‌ست که نامش وطن است.

گندمی را که تو از کیسه‌ی ما می بخشی

سهم نانی‌ست که در سفره‌ی امثال من است.

✍️ دیدگاه شما 🙏