قدردانی فنلاند از کمک‌های ترکیه به دانش‌آموزان سوری

 

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران_  وزیر کشور فنلاند گفت که کمک های ترکیه در بخش آموزش و پرورش فرزندان پناهجویان سوری موثر بوده و ما از تلاش‌های آنکارا در این زمینه قدردانی می کنیم.

 

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه،  کئی مک‌کانن  وزیر کشور فنلاند در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی با بیان اینکه ترکیه در زمینه ارتقای شرایط زندگی پناهجویان سوری سرمایه گذاری‌ها و خدمات قابل توجهی ارایه کرده است، اظهار داشت: به ویژه کمک های ترکیه در بخش آموزش و پرورش فرزندان پناهجویان سوری موثر بوده و ما از تلاش‌های آنکارا در این زمینه قدردانی می کنیم.

وی با ابراز اینکه ترکیه با کمک های خود شرایط بسیار خوبی را برای آینده فرزندان پناهجویان سوری فراهم کرده است

تاکید کرد که همه کشورها در قبال پناهجویان سوری باید مسئولیت پذیر باشند.

او افزود: “مشاهده کردیم که پناهجویان سوری در ترکیه در محیط بسیار راحت و آزاد به سر می رند.

این باعث خوشحالی ما که نسبت به آینده پناهجویان سوری نگران بودیم، شد. برای بازگشت

پناهجویان سوری به موطن خود باید شرایط لازم فراهم شود. اگر این شرایط فراهم شود

تمامی این پناهجویان که مقیم ترکیه هستند به کشورهای خود باز خواهند گشت. این نه تنها برای سوری ها بلکه برای پناهجویان عراقی‌ و افغانستانی نیز صدق می کند”.