لیزا تبیانیان شهروند بهایی که بدلیل تبلیغ آیین بهایی بازداشت و متهم شده بود توسط دادگاه تجدید نظر کرج تبرئه شد

 

 سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران  . شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز، اتهامات مطروحه علیه لیزا تبیانیان در دادگاه بدوی را رد و حکم بر برائت این شهروند بهایی داد. این دادگاه با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست این شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرده است. لیزا تبیانیان پیشتر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

 

 

به گزارش هرانا ، در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۹۷، یک شهروند بهایی به نام لیزا تبیانیان در دادگاه تجدید نظر استان البرز از اتهامات مطروحه در دادگاه بدوی تبرئه شد.
در بخشی از حکم صادره توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز به ریاست قاضی علی بدری که اخیرا به لیزا تبیانیان ابلاغ شده، آمده است: “صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساسا در قانون داشتن آئین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…”.
در بخش دیگری از دادنامه صادره آمده است: “اساسا تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است”.

پیشتر سحبانیوز خبر بازداشت لیزا تبیانیان توسط مراجع امنیتی را منتشر کرده بود:
گفتنی است بیش سیصدهزار نفر شهروند بهایی در ایران نتنها از آزادی ها مذهبی برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاق های جهانی برخوردار نیستند بلکه به شکل سازمان یافته ای از سوی نهادهای امنیتی، سیستم قضایی و تندروهای مذهبی مورد حمایت حکومت ایران تحت سرکوب و آزار اذیت هستند.