ممانعت از اعزام بهنام موسیوند به بیمارستان

سحبانیوز، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، به دلیل امنتاع از پوشیدن دستبند زندان، از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

مسئولین زندان رجایی شهر، روز سه شنبه هفتم دی ماه، به بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، اعلام داشته اند که اعزام وی به بیمارستان تنها در صورت پوشیدن دستبند صورت می گیرد؛ این زندانی سیاسی که به دلیل نوعی بیماری روده می بایست تحت درمان قرار گیرد، برای حفظ کرامت انسانی و اعتراض به تحقیر صورت گرفته از سوی مسئولان از استفاده از دستبند خودداری کرده و در پی آن به بند بازگردانده شده است.

گفتنی است، این ممانعت از اعزام درحالی صورت می گیرد که وی از نوعی بیماری روده رنج برده و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد.