همبستگی کارگران فولاد ارژانتین و معادن بولیوی با کارگران ایران

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ کارگران بزرگترین شرکت های فولاد ارژانتین به همراه گروهی از کارگران معدن در بولیوی با ابراز همبستگی با گارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، خواستار ازادی کارگران زندانی و تحقق مطالبات کارگری در ایران شدند …

به گزارش اخبار روز ،  کارگران فولاد “ارسلور میتال”و کارگران شرکت فولاد “ترنیوم- سیدرار” – ارژانتین ، بزرگترین شرکت های فولاد ارژانتین به همراه گروهی از کارگران معدن در بولیوی با ابراز همبستگی با گارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه ، خواستار ازادی کارگران زندانی و محقق شدن مطالبات کارگری در ایران شدند.

آنان با انتشار بیانیه ای با شعار “یک طبقه کارگر بین المللی، یک مبارزه” همراهی خود را با اعتراضات کارگری فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه اعلام کردند.
در این بیانیه ازادی کارگران زندانی و تحقق مطالبات کارگری شامل پرداخت حقوق معوقه، توقف خصوصی سازی و مطالباتی دیگر مطرح شده است.