وزیر مهاجرت کانادا از آپدیت و تسریع پرونده متقاضیان ایرانی در برنامه سرمایه گذاری کبک خبر داد

 

 سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ برنامه سرمایه گذاری کبک در حال حاضر به عنوان محبوب ترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کانادا شناخته می شود. استان کبک دارای برنامه های متنوعی جهت جذب مهاجر است که فقط “برنامه سرمایه گذاری کبک” (Quebec Investor Program) به فرد و خانواده از ابتدای ورود به خاک کانادا اقامت دائم اعطا می کند.

 

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، در راستای تقاضای رسیدگی به آن دسته از پرونده های درخواست اقامت ایرانیان در کانادا به خصوص پرونده های متقاضیانی که در برنامه سرمایه گذاری کبک آنها (Quebec Investor Program) قبول شده اند پیگیری های بسیاری به عمل آمده و با همکاری آقای مجید جوهری نماینده ایرانی پارلمان کانادا از طریق انجمن مشاوران ایرانی کانادایی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ نامه ای رسمی از سوی احمد حوسن وزیر امور مهاجرت کانادا دریافت شده است که محتوای نامه در بخش سرمایه گذاری کبک منتشر گردیده است.

مدتی پس از گذشت این پیگیری، دریافت نامه های مدیکال و آپدیت موکلین ایرانی آغاز شد که به واسطه برنامه کارآفرینی استانی اقدام کرده بودند.

در رابطه با متقاضیان برنامه سرمایه گذاری کبک، خود کانادا نیز در هفته گذشته نامه های آپدیت پرونده، درخواست مدارک مورد نیاز و اطلاعات به روز از اداره مربوطه دریافت شد.

این خبر خوشی برای اقدام به موقع اداره مهاجرت کانادا و تسریع پیگیری پرونده های اقامتی ایرانیان می باشد لذا امید است هرچه سریعتر شاهد مراحل پایانی و صدور ویزاهای اقامتی باشیم.

با موکلین برنامه سرمایه گذاری کبک به ترتیب اولویت دریافت نامه آپدیت جهت ارائه مدارک تماس گرفته خواهد شد.