۵٢٠۰ مرغداری تعطیل و ۲۶ هزار نفر بیکار شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران

بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۰ هزار و ۵۲۰ مرغداری در کشور، ۲۵ درصد آنها (نزدیک به ۵۲۰۰ واحد) غیرفعال هستند.

اگر به طور متوسط هر مرغداری برای ۵ نفر (مستقیم و غیرمستقیم) اشتغال‌زایی داشته باشد، ۲۶ هزار نفر با این مرغداری‌های غیرفعال٬ شغل خود را از دست داده‌اند

✍️ دیدگاه شما 🙏