دو حکم اعدام برای یک قتل!

دستگاه قضایی در استان خراسان رضوی دو متهم مرد در یک پرونده قتل به اعدام، یک زن به حبس طولانی مدت و متهم دیگر این پرونده به دوسال زندان محکوم کرد.

به گزارش سحبانیوز به نقل از خراسان، بر اساس رأی دادگاه، دو مرد با هویت «ع.ک» و «ر.ک» به اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص نفس و یک زن با هویت مریم ۳۱ ساله نیز به اتهام معاونت در قتل به تحمل ۲۵ سال زندان محکوم شده اند.

همچنین «ع-ک» و مریم در حالی به اتهام مشارکت در آدم ربایی هر کدام به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده اند که مریم و یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «الف-ح» نیز به اتهام مخفی کردن جسد مقتول به تحمل ۲ سال زندان محکوم شده اند.

بنا بر این گزارش، رأی صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دیوان عالی کشور است.