در زندان زابل سه زندانی اهل سنت به شدت ضرب و شتم شدند

سه زندانی در پی اعتراض نسبت به “برخورد های تبعیض آمیز” ، در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به قرنطینه سپرده شدند.

به گزارش سحبانیوز به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سعید ریگی، جلیل ریگی و محمد حسین نجفی (اهل تهران) پس از اعتراض نسبت به “برخورد های تبعیض آمیز” به دستور رضایی رئیس حفاظت زندان زابل به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.

به گزارش یک منبع آگاه: “شدت ضرب و شتم ها تا جایی بوده که سعید ریگی از ناحیه دندان، و محمد حسین نجفی از ناحیه پا دچار شکستگی شدند”.

این منبع افزوده: این سه زندانی علیرغم آسیب دیدگی و شکستگی مدت دوازده روز است که در قرنطینه زندان زابل نگه داری می شوند و پس از مراجعه خانواده به آنها گفته شده که مدت ۴ ماه ممنوع الملاقات اند”.

این منبع افزود: “برخورد های رضایی رئیس حفاظت زندان زابل نسبت به زندانیان اهل سنت بسیار زننده و تبعیض آمیز است”.