پس از تحمل ۳ سال حبس، کاظم برجسته از زندان اوین آزاد شد

روز گذشته کاظم برجسته، زندانی سیاسی با برخورداری از مرخصی متصل به آزادی از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.

به گزارش سحبانیوز، با اعطای مرخصی متصل به آزادی، روز گذشته کاظم برجسته فعال سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.

تاریخ آزادی این زندانی سیاسی ۱۰ روز دیگر بوده که با مرخصی متصل به آزادی روز گذشته از زندان اوین آزاد شد.

کاظم برجسته از اعضای ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در سال ۸۸ بود که در  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ بلافاصله پس از بازگشت به ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران بازداشت و به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود.

آقای برجسته به حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در عیدفطر سال گذشته با اعطای عفو با کاهش روبه رو شد و نهایتا نامبرده پس از تحمل حدود ۳ سال حبس از زندان آزاد شد.