سید سلمان امام زنبیلی معلم بوکانی به دادگاه انقلاب احضار گشت.

یک معلم و شهروند بوکانی در پی حضور در تحصن معلمان بوکان، به شعبه ی یکم دادگاه انقلاب این شهر احضار گشت.

به گزارش سحبانیوز، سید سلمان امام زنبیلی، معلم بوکانی، بنا به احظاریه یی که روز یکشنبه ۲۳ خردادماه دریافت کرده است، می بایست در تاریخ ۳۰ خردادماه در شعبه ی یکم دادگاه انقلاب بوکان حاضر شود.

اتهام وی تبلیغ علیه نظام و مشارکت در برپایی تحصن معلمان عنوان شده است.

این فعال صنفی پیش تر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴در اعتراض سراسری معلمان توسط اداره اطلاعات بازداشت و با قرار وثیقه ی سی میلیون تومانی آزاد شده بود‌.