به دلیل اعتراض به سخنان توهین آمیز قاضی، هفت روز سلول انفرادی

سحبانیوز، سه زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی شهر کرج در پی اعتراض به سخنان توهین آمیز قاضی ناظر بر زندان، توسط وی به تحمل ۷ روز سلول انفرادی محکوم شدند. این زندانیان درحال حاضر دومین روز از این حکم را در سلول انفرادی سپری می کنند.

ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﯼ سه زندان سنی مذهب سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج درپی اعتراض به توهین صورت گرفته توسط “زارع” قاضی ناظر بر زندان، توسط این قاضی به هفت روز تحمل انفرادی محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به این زندانیان عقیدتی در این‌باره توضیح داد: “این سه شهروند اهل سنت زندانی درخواست تصحیح ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯾ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﯿﺖ زندان را داشتند ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑه آنها که زندانیان نیز پاسخش را دادند، به همین دلیل ۷ ﺭﻭﺯ ﺳﻠﻮﻝ انفرادی تنبیهی برای آنان ﻧﻮﺷﺘ. هم اکنون دو روز است که این زندانی در سلول انفرادی به سر می برند.”