پسر جنجالی تلگرام از ایران خارج شد!

پسر پرحاشیه تلگرام با انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.

سحبانیوز، پاییز سال گذشته، انتشار عکس های مختلفی از یک پسر جوان با دختران مختلفی در فضای مجازی، در نهایت به بازداشت او منجر شد. این پسر جوان که وحید نام داشت، مدتی در بازداشت بود و سپس با وثیقه آزاد شد.

او پیش از بازداشت با انتشار ویدئویی گفته بود از منتشر کننده های تصاویرش در فضای مجازی به پلیس فتا شکایت کرده است. جمله او که گفته بود: «پلیس فتا، پلیسی است که حواسش به همه چیز هست» معروف شد.

او اکنون با انتشار ویدئویی از خروج خود از کشور خبر داده است.

وحید گفته که ۱۰ روز پیش به ترکیه سفر کرده و تلاش می‌کند پناهندگی آمریکا را بگیرد. او از «دوستان بی معرفتی» که موجب آوارگی اش شده اند، هم گله کرده است.