سرکوب بیشتر با اختصاص زنگ پلیس در مدرسه

سحبانیوز، معاون اجتماعی نیروی سرکوبگر انتظامی روز سه‌شنبه اول تیر 95 با ارایه پیشنهاد ایجاد زنگ پلیس در مدرسه گفت: ”نواختن این زنگ فرصتی است تا سربازان جنگ نرم، مربیان آموزش همگانی پلیس و حتی مسئولان به‌صورت نمادین بتوانند از پتانسیل عظیم مدرسه در راستای آموزش همگانی بهره لازم را ببرند“.

سعید منتظرالمهدی در جلسه‌یی با عنوان «چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمانها در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت در جامعه» که معاون پرورشی آموزش و پرورش رژیم و ریاست سازمان تبلیغات ضداسلامی رژیم در آن شرکت داشتند سخنرانی کرد.

وی از گسترده‌تر کردن چتر سرکوب و اختناق با عنوان چتر آموزش همگانی نام برد و افزود: ”به‌منظور گسترده‌تر کردن چتر آموزش همگانی باید کار‌ها سازماندهی و اصولیتر و با برنامه‌ریزی بیشتری اجرا شود و پای پلیس به مدارس باز گردد و مهارتهای مقابله‌یی را به دانش‌آموزان بیاموزد“.

آخوند خاموشی رئیس سازمان تبلیغات ضداسلامی برای تبدیل مدارس به جاسوس‌خانه گفت: ”اگر نیروی انتظامی و آموزش و پرورش تعامل خوبی با یکدیگر داشته باشند و داده‌های آموزشی مؤثر در اختیار معلمان قرار گیرد و آموزش‌ها به‌صورت شبکه‌یی و خوشه‌یی ارائه شود به‌نحوی که هر معلم خود را یک عنصر آموزش همگانی بداند.. می‌توان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم“.

کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش رژیم نیز گفت: ”ما می‌توانیم با کمک یکدیگر و با تعیین سیاست گذاریهای هدفمند و اجرای برنامه‌های اصولی، به طرح‌های مؤثر و اثربخشی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دست‌یابیم“.