کشته شدن ۲محیط بان منطقه حفاظت شده گنو در هرمزگان

دو نفر از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در تعقیب و گریز متخلفین غیرمجاز شکار و صید در شکارگاه تنگه گچ وسیاتک منطقه مذکور کشته شدند.
به گزارش سحبانیوز، طی ماموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو ، شکارگاه سیاتک وتنگه گچ دوتن از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو آقایان محمد دهقانی و پرویز هرمزی به دست شکارچیان غیر مجاز کشته شدند.

گفتنی است متخلفین غیر مجاز شکار و صید از منطقه متواری شدند و پیگری ها همچنان ادامه دارد.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده این دو محیط بان، برپیگیری موضوع و دستگیری مجرمان با همکاری پلیس امنیت تاکید کرد.