روز چهارشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۰صبح؛ تجمع در حمایت از جعفر عظیم زاده مقابل دفتر دولت تدبیر و امید

تعدادی از فعالان مدنی و کارگری با انتشار فراخوانی اعلام داشته اند، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۰صبح در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور) در حمایت از جعفر عظیم‌زاده تجمع برگزار خواهند کرد.

به گزارش سحبانیوز، تعدادی از فعالین مدنی و همکاران جعفر عظیم‌زاده، در فراخوانی اعلام کرده اند که روز چهارشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۰صبح در اعتراض به بی توجهی مسئولین نسبت به وضعیت این کارگر زندانی که از ۶۲ روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برد، در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور) تجمع خواهند کرد.

متن این فراخوان عمومی که یک نسخه از آن در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

«ما کارگران، معلمان و حامیان کارگر زندانی، جعفر عظیم زاده، که از ۶۲ روز قبل در اعتصاب غذا به سر می برد و در این مدت در مقابل مطالبات برحق وعمومی اش (حذف اتهام امنیتی از پرونده های فعالین صنفی واجتماعی) فقط با بی‌پاسخی ودهن کجی قوه قضائیه روبه رو شده با توجه به وضعیت بسیار بحرانی وخطرناک جسمی او، ساعت ۱۰صبح چهار شنبه ۹تیر ماه در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور) تجمع اعتراضی خود را با مطالبه آزادی و مداوای جعفر عظیم زاده و حمایت از خواست‌های وی بر پا می‌کنیم.»