مرگ دلخراش درکارخانه سیمان

کارگر جوان کارخانه سیمان در لرستان پس از قطع دستش هنگام کار با دستگاه، بر اثر شدت خونریزی جان باخت

سحبانیوز، یکی ازنزدیکان کارگرجان باخته به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: حادثه روزجمعه درحالی رخ دادکه «مظفر پاپی» کنار نوار حمل مواد خام کارخانه سیمان به تنهایی مشغول به کار بود اما ناگهان دستش در نوار گیر کرد. کارگر جوان که از ترس پرس شدن در نوار با تقلای فراوان خود را با تکیه بر ستون نگه داشته بود، وقتی یکی از دستانش از بازو جدا شد، با خونریزی شدید خود را از دستگاه دور کرد وباسختی زیاد وارد راهروشد.اما از آنجا که کسی نبود کمکش کند با درد و خونریزی شدید پله‌های دوطبقه ساختمان را به سختی طی کرد تا شاید کمکی بیابد اما در دومین پاگرد راهرو جراحت وخونریزی امانش را برید و بیهوش شد و جان باخت