فراخوان بزرگ برای عیادت از جعفر عظیم زاده در بیمارستان سینا

سحبانیوز، ‌ فراخوان گسترده فعالین سیاسی و مدنی برای عیادت از جعفر عظیم زاده در بیمارستان سینا:

در پی وخیم شدن اوضاع جسمانی جعفر عظیم زاده زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برد فعالین سیاسی و مدنی با انتشار فراخوانی از مردم شریف ایران ، فعالین سیاسی و مدنی خواستند تا برای شرکت در عیادت روز جمعه تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ از جعفر عظیم زاده در بیمارستان سینا شرکت کنند.

آدرس:
میدان حسن اباد بیمارستان سینا

با حضور گسترده خود در این عیادت جان جعفر عظیم زاده را نجات دهیم.