حبس و شلاق تعلیقی، حکم چهارده فعال تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا

حکم چهارده فعال مدنی که پیش تر در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ابلاغ شد.

به گزارش سحبانیوز، چهارده فعال مدنی به نام های مریم داوودی، مرجان میرحبیبی ،حامد گودرزی، سکینه اخروی، علی ابراهیم‌پور، زهرا لشکری، داوود نعمتی، اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب، زهرا سادات یحیوی، مریم داودی امید، رها داودیان، فریده مرادخانی، فرشته کریمیان و دنیا نمازیان با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست حبیب‌اله هاشمی، به سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم گشتند.

این حکم به دلیل فقدان سابقه کیفری و وجود جهات تخفیف از نوع ساده، به مدت دو سال تعلیق گردیده است.