به احترام کیارستمی ساعت ۲۲ نمایش فیلم های سینما قطع می‌شود

سحبانیوز، امشب در ساعت ۲۲ به احترام عباس کیارستمی نمایش فیلم در سالن‌های سینمایی قطع می‌شود.

این تصمیم در درجلسه اى که با حضور رییس سازمان سینمایی و مدیران آن و با حضور اسعدیان و میری تشکیل شد گرفته شده است.
بنا براین گزارش، امشب ساعت ۲۲ با هماهنگی خانه سینما و شورای صنفی در تمامی سالن ها نمایش فیلم قطع و برای شادی روح عباس کیارستمی فاتحه قرائت می‌شود