بازداشت چند ساعته عیسى خان حاتمى در اسفراین

عیسى خان حاتمى مدیرمسئول ماهنامه ایرانمهر در اداره اطلاعات شهرستان اسفراین بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.

به گزارش سحبانیوز، روز سه شنبه ۱۵ تیرماه، عیسى خان حاتمى، عضو شوراى مرکزى جبهه ملى ایران و مدیرمسئول ماهنامه ایرانمهر ، در پی احضار به اداره اطلاعات شهرستان اسفراین بازداشت شد.

این فعال اجتماعی پس از چند ساعت بازجویی شامگاه سه شنبه ۱۵ تیرماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات اسفراین آزاد گردید.

 

از اتهامات احتمالی و دلایل بازداشت وی تا این لحظه اطلاعاتی در دست نیست.