۱۳تن از زندانیان گوهر دشت کرج، در آستانه اعدام

سحبانیوز، بنا به خبرهای دریافتی، ۱۳تن از زندانیان زندان گوهردشت کرج برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند و اعدام قریب الوقوع آنها وجود دارد.
اسامی ۱۱تن از این زندانیان که در دسترس بوده اند، عبارتند از:
۱- فریبرز عزیز پور

۲- حسن مهدی لو

۳- سید محمد طاهری

۴- سعید اکبری

۵- حسن جوادی

۶- محمد قدیمی

۷- محمود زاهدی

۸- سعید حسین خانی

۹- سعید احمدی

۱۰- مرتضی جوادی

۱۱- سجاد نعمتی