صدور کارت کارگر برای کودکان زیر ۱۵ سال

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از صدور کارت کارگران در پایانه مرزی چذابه توسط شهرداری گفت که متأسفانه در این پایانه بر خلاف قانون برای کودکان زیر ۱۵ سال کارت کارگری صادر می شود.

به گزارش سحبانیوز، به نقل از مهر، شهلا عموری گفت که: “مقرر شد تا هنگ مرزی به بحث صدور کارت کارگران وارد شود و خود اقدام به صدور کند چون متأسفانه شهرداری برای کودکان زیر ۱۵ سال هم بر خلاف قانون صادر می کرد”.