علیرضا احمدی دوباره بازداشت شد

سحبانیوز، علیرضا احمدی که به تازگی بعد تحمل چهار سال حبس تعزیری و پایان محکومیتش آزاد شده بود ،امروز برای تمدید کارت پایان خدمت و گذرنامه به اداره گذرنامه شهرستان اراک رفته بود توسط پلیس امنیت اراک بازداشت شد .

به گفته پدر ایشان ،ماموران اداره امنیت گفته اند که وی به تهران زندان اوین جهت ادامه تحقیقات اعزام خواهد شد.