یوروش ماموران جمهوری اسلامی به روستای شین آباد

سحبانیوز، روز چهارشنبه ۲۳تیر۱۳۹۵، مأموران نیروی انتظامی با ۱۰خودرو، به روستای شین آباد از توابع پیرانشهر یورش بردند و با برخورد وحشیانه اقدام به بازرسی از منازل مردم کردند.
بنا به خبرهای دریافتی ماموران نیروی انتظامی در این یورش که چند ساعت به طول انجامید، دو جوان هموطن کرد را دستگیر کردند و با خود به نقطه نامعلومی بردند.
اسامی این دو جوان عبارتند از: رسول جولا۳۷ساله و صلاح سخنور۲۵ساله