درخواست هزاران شهروند ایرانی از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی

بیش از سه هزار شهروند ایرانی با امضای نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضائیه از وی خواستند وضعیت نگران کننده نرگس محمدی را مدنظر قرار بدهد و با ورود به موضوعی که ریشه آن مطالبه حقوق انسانی یک مادر زندانی است پیش از آنکه دیر شود بر اساس شرع و قانون به وظیفه خود عمل کند.

 

سحبانیوز، بیش از سه هزار شهروند ایرانی از اقشار مختلف جامعه با امضای نامه ای سرگشاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را مخاطب خود قرار دادند و با یادآوری اصول شرعی و قانونی از وی خواستند به وضعیت نرگس محمدی رسیدگی کند. آنها تماس خانم محمدی با کودکانش را عین حق انسانی و قانونی این زندانی دانستند. متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است عینا در پی می آید؛

بوی پیراهنی اِی باد بیاور، ورنه            غم یوسف بکُشد عاشق کنعانی را…

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آیت ا…آملی لاریجانی

سلام علیکم

ما اهالی این مرز و بوم و هموطنان شما، از شما خواستاریم به دو دلیل صدای نرگس محمدی را بشنوید. اول و مهم تر اینکه شما روحانی هستید و جانشین کسانی چون، پیامبر رأفت و رحمت، حضرت محمد(ص) و اسطوره عدالت و دادگری، امام علی(ع) و دوم مسولیتی الهی که قانون بر دوش شما نهاده است.

یقیناً خود آگاهتر هستید که منع نرگس محمدی-به عنوان یک مادر- از شنیدن صدای فرزندانش را نه میتوان مصداقی از سیره بزرگان دین، و اقدامی شرعی دانست و نه میتوان آن را به عنوان یک اقدام قانونی و منطبق بر آرمانهای انقلاب قلمداد نمود. این مادر، ۱۳روز است با وجود بیماری و نیاز مبرم به دارو، تنها و تنها برای شنیدن صدای جگرگوشه هایش دست به اعتصاب غذا زده است. لذا تصور اینکه انسان هستیم و هنوز هم اندک عاطفه ای در ما می جوشد، ما را بر آن داشت تا از حضرتعالی، بعنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور، درخواست نماییم که وارد عرصه شده و علاج واقعه قبل از وقوع کنید. چرا که تداوم این وضعیت، میتواند به بروز ضایعات جسمی و روانی جبران ناپذیر و یا از دست رفتن زندگی یک انسان، آن هم به دلیل محرومیت از بدیهی ترین حقوق اولیه وی بعنوان یک مادر و همچنین فرزندانش بیانجامد.

باشد که با درایت و توجه، از امکان ایجاد یک نقطه سیاه در کارنامه دادگری کشورمان ممانعت کرده باشید. چرا که من و شما بزودی دیگر نخواهیم بود، اما تاریخ مکانی برای قضاوت آیندگان درباره نیک و بد اعمال ما خواهد گشت.

با تقدیم احترام

جمعی از اقشار مختلف، از جمله مادرانی که مهر مادری را بیشتر از هرکسی درک می کنند به همراه متدینان و فعالان مدنی و اجتماعی

۱۹ تیرماه ۹۵

این نامه به رویت و امضای بیش از سه هزار نفر اقشار مختلف مردم و تشکل های مدنی و سیاسی رسیده است.