ده زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی زندان رجایی شهر انتقال یافتند

روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه، ده تن از زندانیان محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

به گزارش سحبانیوز، ده تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر، روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال یافته اند. از زمان اجرای خکم این زندانیان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

هویت دو تن از این محکومین محسن خان محمدی و رضا تیموری از بند یک می باشد.