بخشش یک محکوم به اعدام در پای چوبه دار در کرمان

یک زندانی متهم به “قتل” با گذشت و بخشش اولیای دم در پای چوبه دار، از اعدام رهایی یافت.

سحبانیوز، به نقل از اداره کل زندان استان کرمان، مددجو محکوم به قصاص در کرمان با گذشت شاکیان در پای چوبه دار به زندگی دوباره برگشت.

مدیر زندان مرکزی کرمان با اعلام این خبر گفت: “مددجو ۲۷ساله ای از زندانیان زندان مرکزی کرمان با پیگیری مسئولین زندان مرکزی و همکاری مسئولان قضایی استان، با گذشت شاکیان در پای چوبه دار به زندگی دوباره برگشت”.

پرویز سلیمانی افزود: “این مددجو به اتهام قتل به مدت ۴ سال در زندان مرکزی کرمان زندانی بوده و در آستانه اجرای حکم قصاص با رضایت خانواده مقتول از مرگ نجات یافت”.