خودکشی یک کودک ده‌ساله در سنندج

روز سه‌شنبه کودک ده‌ساله سنندجی از طریق خودکشی به زندگی خود پایان داد.

سحبانیوز، روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه سال جاری کودک ده‌ساله سنندجی که در یکی از فقیرترین محله‌های شهر زندگی می‌کرد، پس از اقدام به خودکشی، جان خود را از دست داد.

بیش از ۱۸ مورد اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵اتفاق افتاده و در این میان‌سال ۱۳۹۴ با ۱۳ خودکشی، رکورددار است. اگرچه احمد مدادی، کارشناس آموزش  گفت:« تعداد واقعی خودکشی‌ها در میان دانش‌آموزان یقیناً بیش از آمار رسمی است».