تکذیب خبر یک تیراندازی در آبادان که فیلم آن موجود است

سحبانیوز، درپی انتشار ماجرای تیراندازی گروهی مسلح که سوار بر خودروی پژونقره ای رنگ و استفاده از کلاشینکف درمنطقه سلیچ آبادان وحشت آفرینی کرده بودند مسولین امنیتی در تماس تلفنی در آبادان به تکذیب چنین تیراندازی ای پرداختند.
پس از این اظهار نظر مسوولین امنیتی خبرنگار ما با علی اکبرنگهبان جایگاه سیلندرگاز که در این تیراندازی هدف گلوله قرار گرفته است تماس گرفت و وی ادعا کرد صحنه تیراندازی توسط دوربین مداربسته جایگاه فیلمبرداری شده است.
علی اکبر گفت: درفیلم کاملا مشخص است که چند جوان سوار پژوی نقره ای رنگ بوده و باسلاح کلاشینکف به من حمله کرده اند وزمانیکه بابیل قصددفاع ازخودم راداشتم به سمت پایم تیرشلیک کردند.
وی افزود: مهاجمان حتی به سمت دوربین مداربسته هم شلیک کردندوپس ازآن ازمحل متواری شدند.
نگهبان جایگاه سیلندر گاز گفت: دراین خصوص شکایتی کردم ورییس پلیس آگاهی آبادان نیزخودش درمحل حاضر شد واین موضوع را پیگیری کرد.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ محسن تقی زاده برای برخورد با خاطی دستورات ویژه را صادر کرده است .

 

۱۲۲۲

 

getfile