ماموران نیروی انتظامی در حین جمع‌آوری ماهوارە، یک زن را از بالای خانه اش به پایین پرتاب کردند

ماموان نیروهای انتظامی در شهر مهاباد، در حین جمع‌آوری بشقاب ماهوارە یک زن کرد را از بالای خانه اش  به پایین پرتاب کردند که  منجر به  شکستگی پای وی شد.
سحبانیوز، به گزارش دریافتی از مهاباد، ساعت ۶ صبح روز  سه شنبه ۵مرداد۱۳۹۵، نیروهای انتظامی به محله بری شیلانان مهاباد یورش برده  و اقدام به  جمع‌آوری بشقاب ماهواره  ساکنین این محله نمودند.
به گفته یکی از ساکنین این محله هنگامی یکی از زنان محله به نام  آرزو به  منظور جلوگیری از بردن دیش ماهواره  با نیروهای انتظامی درگیر شده، از سوی این نیروها به پایین پرتاب شد که  منجر به  شکستگی یکی از پاهای وی شده  است.
این زن کرد هم اکنون در یکی از مراکز درمانی سطح شهر مهاباد تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد و نیروهای امنیتی به وی اعلام کرده اند که  نباید تحت هیچ شرایطی چگونگی مجروح شدنش را برای دیگران بازگو نماید.
لازم به ذکر است یورش نیروهای نظامی به  این مله در حالی انجام شد که  ساکنین آن در خواب بوده اند و بدون مجوز رسمی وارد خانه های محله  بری شیلانان شدە و اقدام به  جستجو  منازل کرده اند.