وخامت حال رسول حردانی و انتقال وی به بهداری در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، وخامت حال رسول حردانی و انتقال وی به بهداری در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا

دیروز جمعه ۸ مرداد ۹۵ ساعت ۲۱زندانی سیاسی رسول حردانی را به علت ضعف شدید و نوسان فشار خون به بهداری منتقل کردند.
زندانی سیاسی رسول حردانی در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا بدلیل افت فشار خون و ضعف شدید به بهداری زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۲ تیر ماه در اعتراض به شرایط ضد انسانی زندان و روند غیرقانونی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده است. گفتنی است که این زندانی در سن ۱۷ سالگی دستگیر شده و هم اکنون مدت ۱۷ سال است در زندان به سر می برد.