اعتصاب غذای ابراهیم نوری در زندان اهر

سحبانیوز، فعال مدنی آذربایجانی ابراهیم نوری از روز هفتم مرداد ماه در زندان اهر دست به اعتصاب غذا زد.
زندانی سیاسی آذربایجانی ابراهیم نوری طی نامه ای اعلام کرد که از روز هفتم تیر  دست به اعتصاب غذا می زند.وی در قسمتی از نامه اش علت اعتصاب غذای خود را چنین نوشت:
از لحظه دستگیری تا کنون رفتار حقوقی را مسیر مبارزاتی خویش قرار داده کما اینکه متاسفانه به علت عدم نتیجه قانونی، در مرحله دوم توأم با رفتار حقوقی از این لحظه دست به رفتار سیاسی نموده و برای احقاق حقوق قانونی مان تا برای رسیدن به نتیجه حاصله تا دم مرگ دست به اعتصاب غذا میزنم.
ابراهیم نوری روز یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵در اهر دستگیر و به زندان اهر منتقل شد. اتهام وی اجتماع ، تبانی بر علیه امنیت داخلی ، تبلیغ علیه حکومت و تشویق به تظاهرات می باشد.
آقای نوری در دهم تیر امسال دستگیر و پس از یک روز بازداشت آزاد شده بود.