فرهاد سلمانپور ظهیر به زندان اوین بازگشت

سحبانیوز، صبح امروز فرهاد سلمانپور ظهیر زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین پس از ۱۳ روز مرخصی به زندان بازگشت. این زندانی علاوه بر ۲۶ سال حبس تعزیری به ۲۰ سال تبعید و محرومیتهای اجتماعی محکوم شده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین که با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، پس از ۱۳ روز به زندان بازگشت.

فرهاد سلمانپور ظهیر در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۲۶ سال و ۴ ماه حبس و هم‌چنین ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان محکوم شد.

آقای سلمانپور «از باب اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری جمعا به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده است.

از میزان محکومیت آقای سلمانپور در دادگاه تجدید نظر و سپس با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) میزان ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید آن امکان اجرا یافته است.

همچنین در حکم بدوی آقای سلمانپور از استفاده از مرخصی در تمام دوره حبس خود محروم شده بود که این محرومیت در مراحل بعدی دادرسی خلاف قانون تشخیص داده شد و حذف شد.

مشخص نیست آیا ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) در خصوص این زندانی اعمال شده است یا خیر.

آقای سلمانپور نهایتا بعد از هفت سال حبس با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۷ تیرماه به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد که این مرخصی به مدت سه روز تمدید شد و با پایان آن امروز این زندانی خود را به زندان اوین معرفی کرد.