ادامه اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی رسول حردانی و ارژنگ داودی

سحبانیوز،  روز یکشنبه ۱۰ مرداد زندانی سیاسی رسول حردانی یک‌ماه از اعتصاب‌غذای اعتراضی خود را پشت سر می‌گذارد. بهداری زندان هم‌چنان از پذیرش درمان این زندانی سیاسی اعتصابی امتناع می‌کند و گزارشهای خبری از زندان، حاکی است که بهداری با توجه به سوابق پزشکی این زندانی از درمان او امتناع کرده و پذیرش درمان او را به شکستن اعتصاب موکول کرده است. این زندانی سیاسی از بیماری ام.اس رنج می‌برد و پزشکان قانونی قبلاً برای او عدم تحمل کیفر از دادستانی تهران درخواست کرده بودند.

زندان گوهردشت . زندانی سیاسی ارژنگ داودی پانزدهمین روز از اعتصاب‌غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت

روز یکشنبه ۱۰ مردادماه ۹۵ زندانی سیاسی ارژنگ داودی پانزدهمین روز اعتصاب‌غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت.
وی هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج محبوس است. این زندانی در اعتراض به وضعیت زندانها و توجه ارگانهای حقوق‌بشری به این وضعیت و تقاضای دیدار این ارگانها از زندانهای ایران اقدام به اعتصاب‌غذا نموده است.