دفن ۱۰ اعدامی اهل سنت در بهشت زهرا در قطعه ۳۰۵

سحبانیوز، بنا به خبرهای دریافتی ۱۰اعدامی که صبح روز سه شنبه ۱۲مرداد ۱۳۹۵، به دار آویخته شده بودند در قطعه ۳۰۵ بهشت زهرا دفن شدند.
خانواده این زندانیان تنها توانستند جسد فرزندانشان را ببینند. برای این اعدامی ها قبرهای از پیش مشخص شده توسط وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی آماده شده بود و این خانواده ها بدون هیچ مراسمی و بدون حضور اعضا و بستگانشان فقط توانستند عزیزان خود را دفن کنند.
براساس خبرهای دریافتی قرار است بقیه زندانیان اهل سنت روز چهارشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۵، اعدام شوند.