احضار زندانیان هوادار مجاهدین به سلولهای انفرادی سپاه

سحبانیوز، ساعت ۱۷:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۲مرداد۹۵ مأموران حفاظت اطلاعات زندان، زندانیان سیاسی صالح کهندل، محمدعلی منصوری و افشین بایمانی را احضار کرده‌اند. این احضار غیرمعمول است. هنوز از علت این احضار اطلاعی در دست نیست.

به گزارش رسیده از داخل زندان، این سه زندانی  توسط نیروهای جنایتکار «گارد زندان با زور» به سلول‌های انفرادی سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده «وقتی زندانیان سیاسی صالح کهندل، پیروز منصوری و افشین بایمانی حاضر نشدند با پای خود به بند سپاه بروند، بعد از چند ساعت تعدادی از افراد گارد زندان آمدند و آن‌ها را به‌زور بردند و دلیلی هم برای آن ذکر نکردند» .