فراخواندن ۵ خانواده دیگر از اعدام شدگان اهل سنت به پزشکی قانونی

سحبانیوز، وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با خانواده زندانیان اهل سنت که روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد بدار آویخته شدند گفته است که ساعت ۴ بعدازظهر ۱۳مرداد مقابل پزشکی قانونی باشند تا جسد فرزندان خود را رویت کنند.

 اسامی  اعدام شدگان عبارت است از:
امید محمودی و محمد غریبی و احمد نصیری و کیوان مومنی فرد و وریا قادری.

وزارت اطلاعات در وحشت از هر گونه تظاهرات و شلوغی توسط خانواده زندانیان اعدام شده؛ آنان را بصورت سه یا چهار خانواده فرا می‌خواند تا جسد فرزندشان را رویت کرده و به خاک بسپارند.