مرگ دلخراش دختر ۵ ساله در آبنمای پارک کوهسار

سحبانیوز، مقصران مرگ دختر ۵ ساله که پس از افتادن در آبنمای پارک کوهسار جانش را از دست داده بود،به زودی مشخص می شوند

رسیدگی به این پرونده چهارم خرداد ماه امسال با کشف جسد متلاشی شده دختر ۵ ساله در آبنمای پارک کوهسار در منطقه مشیریه تهران آغاز شد. بررسی های اولیه نشان می داد این دختر که به همراه مادرش برای یک جشن به پارک آمده اند از غفلت مادر سو استفاده کرده و وارد آبنمای پارک شده است.
دختر ۵ ساله به نام فاطمه پس از اینکه وارد آبنما می شود،به علت نداشظتن محافظ پمپ های تصفیه و چرخ آب داخل گودال بزرگی افتاده و پره های پمپ جسد او را متلاشی کرده بود.
با انتشار این خبر تحقیقات در این رابطه آغاز و مشخص شد پیمانکار شهرداری منطقه، پس از سرقت دریچه بار دیگر اقدام به نصب دریچه جدید نکرده است. ضمن اینکه پیمانکار پارک از سوی بازپرس جنایی بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شد.
با گذشت ۷۴ روز از این حادثه، کارشناس رسمی برای تعیین مقصران حادثه تحقیقاتش را آغاز کرده و در هفته جاری سهم تقصیر افراد در مرگ دختر ۵ ساله مشخص و به بازپرس جنایی اعلام می شود