دستگیری دو شهروند در مریوان به جرم دوچرخه سواری

سحبانیوز، بنا به خبرهای دریافتی، جمع کثیری از مردم مریوان در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در این شهر در روز سه‌شنبه ۱۹مرداد ۱۳۹۵، با حضور در خیابان استادیوم به طرف دریاچه زریبار اقدام به دوچرخه سواری کردند.
نیروهای انتظامی و لباس‌شخصیها که به‌طور گسترده در خیابانها پراکنده بودند با یورش به مردم، دو جوان به نامهای صلاح عارفی و شراره محمودی را دستگیر کردند.