ولی الله وزیری ترانسکشوال، در استان گلستان مورد تجاوز جمعی قرار گرفت

سحبانیوز، ولی الله وزیری، دگرباش جنسی (ترانسکشوال) ساکن شهر گالیکش استان گلستان که مورد تجاوز جمعی قرار گرفته بود پس از مراجعه به مامورین پلیس، مورد تمسخر آنان قرار گرفت. بعد از اعتراض این شهروند به عدم توجه ماموران توسط آنان بازداشت و به زندان عمومی گنبد کاووس منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه سال جاری، ولی الله وزیری دگرباش جنسی (ترانسکشوال) ساکن شهر گالیکش از توابع استان گلستان مورد ضرب و شتم و تجاوز جمعی در روستای “قلی تپه” این شهر قرار گرفت.

نامبرده که معتقد بود به خاطر جنسیت و گرایش جنسی اش در عملی تنفرگونه مورد تجاوز قرار گرفته است به پلیس جهت شکایت و ثبت گزارش مراجعه نمود با اینحال ماموران با متهم کردن او به ارتکاب فعل حرام (لواط با رضایت) وی را مورد تمسخر قرار دادند که با اعتراض این شهروند دگرباش روبه رو شد.

ماموران پلیس در واکنش به اعتراض آقای وزیری او را مضروب کرده و با تشکیل پرونده و صورت جلسه ای تحت عنوان ارتکاب لواط او را بازداشت کردند و به زندان عمومی گنبد کاووس منتقل کردند.

محمد عاشور، پدر آقای وزیری در گفتگو یی ضمن تایید این مطالب اضافه کرد در حال حاضر منتظر تبدیل قرار وی به وثیقه هستند و قصد دارند از ماموران به دلیل رفتار صورت گرفته شکایت کنند.