شیدا تأیید، شهروند بهایی به مرخصی آمد

سحبانیوز، شیدا تأیید، شهروند بهایی زندانی، به مرخصی آمد

به گزارش از بهایی نیوز، شیدا تأیید، شهروند بهایی زندانی در زندان بابل، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵، به مرخصی ۱۰ روزه آمد. این شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم یک سال زندان به زندان بابل منتقل شده بود.

شیدا تأیید در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت و منزل وی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود به همراه بیان بابایی به مدت سه روز در بیخبری و بدون اطلاع خانواده در اداره اطلاعات ساری بازداشت بودند و در مجموع ۲۵ روز در اداره اطلاعات ساری در بازداشت بسر برد.

شیدا تایید متولد ۱۳۶۹ است و به یک سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده است.