انتقال پرونده جعفر عظیم‌زاده به دادسرای قم

سحبانیوز، زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده که هم‌اکنون در حالت مرخصی درمانی به‌سر می‌برد و هفته گذشته برای بررسی وضعیت خودش

{...}

نامه سعید حسین زاده از زندان به مسئولان جمهوری اسلامی

سحبانیوز،  سعید حسین زاده زندانی سیاسی، با درج نامه ای خطاب به سران ایران به آنچه او بازی با رنگها

{...}

ادامه حبس علیرضا رسولی در زندان مهاباد، علیرغم پایان دوران محکومیت

سحبانیوز، زندانی سیاسی علیرضا رسولی، علیرغم سپری کردن دوران محکومیت ۴۲ماهه خود، همچنان در زندان مهاباد نگهداری می شود. این

{...}

کشته شدن یک زن توسط نیروی انتظامی به ظن اشتباه حمل کالای قاچاق

سحبانیوز، روز پنج شنبه ۲۱ مردادماه، در پی تیراندازی نیروی انتظامی تحت سرپرستی پایگاه “ترجان” به یک ماشین تویتا، با تصور اینکه

{...}

عدم انتقال بهنام موسیوند به بیمارستان به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان

سحبانیوز، مسئولین زندان اوین از انتقال بهنام موسیوند به بیمارستان به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان، دستبند و پابند،

{...}