کشته شدن یک زن توسط نیروی انتظامی به ظن اشتباه حمل کالای قاچاق

سحبانیوز، روز پنج شنبه ۲۱ مردادماه، در پی تیراندازی نیروی انتظامی تحت سرپرستی پایگاه “ترجان” به یک ماشین تویتا، با تصور اینکه سرنشینان آن کولبر هستند، یک زن ۳۶ ساله کشته شد.

بعدازظهر پنج شنبه ۲۱ مردادماه، در پی تیراندازی نیروی انتظامی تحت سرپرستی پایگاه “ترجان” به یک ماشین تویتا، با تصور اینکه سرنشینان آن کولبر هستند، ژالە قادرزادە ٣۶ سالە، فرزند حاجی سعید، اهل سردشت جان خود را از دست داد.

یک منبع نزدیک به این قربانی گفت: “ژاله کولبر نبوده و در حالی کشته شد که همراه با همسرش قصد داشتند به تعدادی کارگر مشغول به کار در مزرعه گندم غذا برسانند.”

قتل این زن در حالی است کە همان روز در اقدام مشابهی و در نقطە دیگر کردستان، در مرز بانە، یک کاسبکار کرد اهل جنوب کردستان بە اسم “بیژوان مسته فا” ٢٠ سالە، اهل روستای “شابه دین” از روستاهای اقلیم، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی بە قتل رسید.