احضار احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت به‌خاطر انتشار فایل صوتی آقای منتظری

سحبانیوز، در پی انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری با اعضای کمیته مرگ در مورد قتل‌عام سال ۶۷، احمد منتظری فرزند وی به دادگاه احضار شد.
احمد منتظری با اعلام این خبر گفت: صبح شنبه ۲۳مرداد به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شده و به مدت ۳ساعت مورد سؤال قرار گرفته است. احمد منتظری، فرزند آقای منتظری در مصاحبه‌ای درباره واکنشهای حکومتی نسبت به انتشار نوار صوتی گفته بود: «عکس‌العملها غیرمنطقی است. مثلاً انصاری (گفت) این فایل تحریف شده، خب اگر تحریف شده پیداست که اصلش را دارند که این را تحریف شده می‌دانند. خواهش می‌کنم اصل را منتشر کنند تا مردم بدانند ما کجای آن را تحریف کرده‌ایم.»
وی در مورد علت انتشار نوار صوتی اظهار داشت: «الآن سالگرد این اعدامهاست و ۲۸سال گذشته، معمولاً اسنادی که محرمانه هستند بعد از حدود ۳۰سال دیگر از حالت محرمانه در می‌آید و پخش می‌شود. دراین مصاحبه از احمد منتظری سؤال شد: «آیت‌الله منتظری در مصاحبه و نوشته‌هایشان درباره اعدامهای ۶۷ هیچوقت از واژه منافقین استفاده نکرده بودند و می‌گفتند مجاهدین خلق، اما در این فایل صوتی چندبار از کلمه منافقین استفاده می‌کنند». احمد منتظری در پاسخ گفت: «ایشان در حالت عصبانیت دارد به زبان شنونده‌ها صحبت می‌کند و می‌گوید همین‌هایی را که شما می‌گویید منافق…، در واقع به زبان خود هیأت تصمیم‌گیرنده اعدامها صحبت کرده‌اند» وی در مورد استقبال اجتماعی از انتشار این نوار و بحث قتل‌عام ۶۷ اظهار داشت: واقعاً فکر نمی‌کردم مردم تا این حد نسبت به وقایع تاریخی حساس باشند.