هفت نوجوان در زندانهای غرب ایران در انتظار حکم اعدام

سحبانیوز، مشخصات هفت نوجوان زندانی، در زندانهای غرب ایران که در نوجوانی محکوم به اعدام شده‌اند و در انتظار حکم اعدام به‌سر می‌برند منتشر شد.

این زندانیان هم‌اکنون در زندانهای سقز، بوکان، میاندوآب و سنندج زندانی هستند.

اسامی این زندانیان عبارتند از:

رئوف حسنی   متولد ۸ بهمن ماه ۱۳۷۵. وی در ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ در شهر سقز بازداشت شد.

ناصرخضری متولد شهریور ۱۳۷۷. وی هم‌اکنون ۱۷ سال سن دارد و در آبان ماه ۱۳۹۳ در سن ۱۵ سالگی بازداشت و در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال جاری به اعدام محکوم شد. وی در زندان مرکزی سقز نگهداری می‌شود.

یدالله رحیم‌زاده متولد ۱۹ آبان ماه ۱۳۷۶ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در شهر سقز بازداشت شد. وی پیش از بازداشت به‌عنوان کودک کار نان خشک (نمکی) جمع‌آوری می‌کرد. یدالله که روز شنبه ۲۶ تیر ماه سال جاری حکم اعدام خود را دریافت کرد. این زندانی از زمان بازداشت تا کنون در بند نوجوانان زندان مرکزی سنندج نگهداری شده است.

آزاد محمدزاده متولد ۲۲ تیر ماه ۱۳۷۶ در اسفند سال ۹۱ بازداشت و در مهر ماه سال ۱۳۹۴ به اعد‌ام محکوم شد.

صالح تیموری متولد ۱۹ اردیبهشت ماه ۷۵ در شهریورماه سال ۹۰ در شهر بوکان بازداشت و در ۲۱ تیر ماه ۹۳ به اعدام محکوم شد.

خالد رسولی متولد ۲۹ شهریورماه ۱۳۷۴ در شهرستان مهاباد متولد و در اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۰ در شهرستان میان‌دوآب بازداشت و در دیماه سال ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد. وی در زندان میان‌دوآب در انتظار حکم اعدام به‌سر می‌برد.

و اسعد رسول‌نژاد متولد ۱۶ مهر ماه ۱۳۷۵، در ۱۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ در شهر بوکان بازداشت شد. وی در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد.