صدور حکم ۱۳ماه حبس برای رسول رضوی

سحبانیوز، دادگاه عمومی تبریز به اتهام ‘اخلال در نظم عمومی’ در جریان شرکت در اعتراضات ۱۸ آبان ماه ۹۴، برای زندانی سیاسی رسول رضوی۱۳ ماه حبس تعزیری صادر کرده است.

پیش‌تر از این اتهام ‘تبلیغ علیه نظام’ از طرف دادگاه انقلاب تبریز، حکم تبرئه صادر شده بود ولی بیدادگاه عمومی تبریز حکم ۱۳ ماه حبس تعزیری را مجدداً برای وی صادر کرده است.

شایان ذکر است که رسول رضوی در تیر ماه سال ۱۳۹۴ از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود که حکم شش ماه حبس او را که قبلاً با عفو مشروط بخشیده شده بود دوباره در موردش به اجرا گذاشته‌ شده است.