فراخوان جوانان لارستان برای محکومیت جهانی اعدام ۳زندانی سیاسی از هموطنان عرب

سحبانیوز، ما جمعی از جوانان در لارستان فارس ضمن تسلیت به خانواده قربانیان از عموم هموطنان به‌ویژه جوانان در سراسر خوزستان می‌خواهیم به همبستگی و حمایت با خانواده اعدام شدگان و زندانیان قیام کنند.

جمهوری اسلامی در هراس از افشای روزافزون ماهیت خونریزش نزد عموم مردم ایران باز هم دست به یک اعدام وحشیانه زد و صبح روز ۲۷مرداد ۳زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حمیدیه اهواز به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» بدار آویخت.

این سه زندانی، عبارتند از قیس عبیداوی، ٢۵ساله لیسانس حقوق، برادر۲۰ساله‌اش احمد عبیداوی و پسر عموی آنها سجاد بلاوی (عبیداوی) دانشجوی رشته حقوق، که از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه و فشار قرار داشتند. علاوه بر اعدام این سه زندانی، قضاییه آخوندها برای چهار زندانی سیاسی دیگر از هموطنان عرب، احکام ۲۵ تا ۳۵سال زندان صادر کرده است.

جمهوری اسلامی از ابتدای ماه میلادی اخیر، همزمان با سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، دست به اعدام ۲۹زندانی سیاسی زد. در ۱۲مرداد (۲اوت) ۲۵زندانی سیاسی اهل تسنن به‌طور جمعی اعدام شدند. شمار واقعی اعدام شدگان سیاسی از این بیشتر است.

این اعدامها ادامه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ است و مسئولان این جنایات نیز مسئولان همان قتل‌عام هستند. مسئولان اجرای فتوای خمینی برای قتل‌عام و اعضای کمیته مرگ در سال۱۳۶۷ امروز بالاترین مقامات سیاسی و اطلاعاتی و قضایی و مسئولان سرکوب و اعدام می‌باشند.

همه آحاد مردم به‌خصوص ما جوانان، از جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد و کشورهای عضو و عموم سازمانهای مدافع حقوق‌بشر خواستار محکومیت قاطع موج جدید اعدامهای سیاسی و ارجاع پرونده جنایات  به‌ویژه قتل‌عام۱۳۶۷ به شورای امنیت و قرار دادن سرکردگان این رژیم در مقابل عدالت است.

جمعی از جوانان لارستان فارس ۲۹مرداد.